Công ty TNHH MTV
T&T Seikoo

Tổng quan

Tên công ty

Công ty TNHH MTV T&T Seikoo

Địa chỉ Số 83 Bạch Năng Thi, Phường Hải Tân, TP Hải Dương
TEL / FAX 0320 627 9870 | 03203 922 202
Đại diện Giám đốc đại diện Nguyễn Văn Thái
Nội dung kinh doanh Số giấy phép thuê ngoài: chung 33-300120

Bản đồ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: Số 83 Bạch Năng Thi, Phường Hải Tân, TP Hải Dương
  • Điện thoại: 0320 627 9870 | Fax : 03203 922 202
  • Email: thaiph1186@gmail.com
  • Website: duhocseikoo.edu.vn

Giờ làm việc: 8:00-17:30 hàng ngày. Thứ Bảy và Chủ Nhật nghỉ.

Biểu mẫu liên hệ tại đây:

Liên hệ tư vấn